Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorZandvoort, Dr. M.J.E. van
dc.contributor.advisorHalteren, Drs. I.A.D.A. van
dc.contributor.authorWilbers, M.T.J.M.
dc.date.accessioned2008-10-09T17:06:15Z
dc.date.available2008-10-09
dc.date.available2008-10-09T17:06:15Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/2064
dc.description.abstractDe vergrijzing zal de komende jaren in een razend tempo toenemen en daarmee ook het aantal mensen met een dementie. Om de kosten voor de gezondheidszorg zo laag mogelijk te houden en de kwaliteit van leven zo veel mogelijk te waarborgen, is het van belang dat oude mensen zo lang mogelijk autonoom blijven. In de praktijk houdt dit in dat ouderen praktische vaardigheden (opnieuw) moeten aanleren. De huidige studie richt zich op leervaardigheden bij mensen met een Alzheimer dementie. De vraagstelling is tweeledig. Allereerst is onderzocht of Alzheimerpatiënten impliciet leren laten zien. Vervolgens is onderzocht of de trainingsmethoden guidance en observatie effectief zijn bij Alzheimer-patiënten en of één van beide trainingsmethoden het effectiefste is. Aan deze studie hebben 10 Alzheimerpatiënten en 10 controlepersonen deelgenomen. Deze personen hebben een impliciete patroonleertaak en een observatie- en guidancetraining van de patroonleertaak doorlopen. Tevens is bij hen de MMSE en de NLV afgenomen. Uit de resultaten komt naar voren dat zowel Alzheimerpatiënten als controlepersonen impliciet leren lieten zien, dit in de vorm van een snellere uitvoering van de taak. Tegen de verwachting in werd geen leereffect gevonden wat betreft het foutenpercentage. Verder lieten de Alzheimerpatiënten en de controlepersonen zowel bij de guidance- als de observatietraining een leereffect zien. Hoewel dit statistisch significant was werd de taak door de Alzheimerpatiënten beperkt geleerd en lijkt de klinische relevantie van de gevonden effecten voor de Alzheimerpatiënten onbeduidend. De controlepersonen beheersten de taak voldoende. Ofschoon de leercurven voor beide trainingen anders zijn opgebouwd, lijkt er geen verschil in effectiviteit te zijn tussen de guidance- en observatietraining. Vervolgonderzoek waarbij rekening gehouden wordt met het ‘errorless learning’-principe kan mogelijk klinisch relevante effecten aantonen van de guidance- en observatietraining bij Alzheimerpatiënten.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent444415 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleLeervaardigheden bij mensen met een Alzheimer dementie: Zijn observatie en guidance effectief als trainingsmethoden?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsAlzheimer dementie
dc.subject.keywordsziekte van Alzheimer
dc.subject.keywordsimpliciet geheugen
dc.subject.keywordsprocedureel leren
dc.subject.keywordsleervaardigheden
dc.subject.keywordstrainingsmethoden
dc.subject.keywordsobservatie
dc.subject.keywordsguidance
dc.subject.keywordspatroonleertaak
dc.subject.courseuuNeuropsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record