Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBoxtel, H. van
dc.contributor.advisorOppenoorth, W.
dc.contributor.authorLugt, M. van der
dc.date.accessioned2008-10-08T17:16:47Z
dc.date.available2008-10-08
dc.date.available2008-10-08T17:16:47Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/2026
dc.description.abstractDe oplossingsgerichte therapie is in opmars. In de literatuur zijn dan ook tal van follow-up studies te vinden die de effectiviteit van deze therapie bij verschillende doelgroepen hebben onderzocht. Er is echter in mindere mate onderzoek verricht aangaande de effectiviteit van deze therapie toegespitst op multi-problem gezinnen. Deze follow-up studie, die gezien kan worden als een uitbreiding van het onderzoek van Koopman en Van der Lugt (2007) waarin aansluitend aan deelname aan de Gezinsdagbehandeling van het Rotterdams Medisch Psychiatrisch Instituut (RMPI) de effectiviteit van de oplossingsgerichte therapie is onderzocht, probeert daarin verandering te brengen. Dit door de effectiviteit van deze therapie op langere termijn te evalueren. Eenenzeventig participanten (30 kinderen en 41 ouders) die met hun gezin zes weken lang deelnamen aan de Gezinsdagbehandeling, deden telefonisch dan wel schriftelijk mee aan het onderzoek. Uit de resultaten kwam naar voren dat de afname van de ruimte die problemen innemen in de beleving van de ouders en de toename van de GAS bleken significant te zijn. Dit in overeenstemming met de gevonden resultaten van voorafgaand effectonderzoek (Koopman & Van der Lugt, 2007). Waar Koopman en Van der Lugt (2007) tevens een significante afname van de gedragsproblemen bij de kinderen en een toename van de gerapporteerde invloedscores (leven en kind(eren)) vonden, was er in het huidige onderzoek (met nagenoeg dezelfde verschilscores) geen sprake van significante verschillen. Tenslotte werd er een significante verbetering van het ervaren gezinsklimaat zichtbaar, gemeten op de schalen Cohesie en Organisatie. De toename van de mate waarin gezinsleden hun emoties en gevoelens uitten (Expressiviteit) en de afname aan het aantal conflicten (Conflict) binnen het gezin werd echter niet significant bevonden. De gewogen effectgrootte van de behandeling bedroeg d= .61, wat gelijk staat aan een gemiddeld effect. Ten opzichte van het behandeleffect gevonden door Koopman en Van der Lugt (2007), aansluitend aan de behandeling (d= .86, groot effect), is er een daling van dit effect opgetreden. Verder kwam naar voren dat het behandeleffect, geoperationaliseerd door middel van de gerapporteerde internaliserende problematiek, de mate waarin gezinsleden zich verbonden voelen met elkaar en de mate waarin conflicten voorkomen binnen het gezin, significant verschilt tussen de jaren waarin de gezinnen deelnamen aan de behandeling. Bij onderlinge vergelijking van de gerapporteerde scores op de overige variabelen kwamen geen significante verschillen naar voren. Tenslotte bleek dat het modererende effect van parental self-efficacy, aangetoond in het onderzoek van Koopman en Van der Lugt (2007), niet (meer) van toepassing is en ook het ervaren gezinsklimaat heeft geen significante invloed op de relatie tussen het behandeleffect en de gedragsproblemen bij de kinderen. Er zal verder onderzoek gedaan moeten worden om meer duidelijkheid te krijgen over de daadwerkelijke effectiviteit van de oplossingsgerichte therapie toegespitst op multi-problem gezinnen. Aanbevelingen daarvoor, met betrekking tot (verdere) professionalisering van het onderzoeksklimaat binnen het RMPI, maar ook het verhogen van de respons en het toevoegen van een controle groep, welke gezien worden als belangrijke tekortkomingen binnen dit onderzoek, worden besproken.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent753344 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleLange termijn effect van de oplossingsgerichte therapie: follow-up onderzoek naar de Gezinsdagbehandeling van het RMPI.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsGezinsdagbehandeling
dc.subject.keywordsmulti problem gezin
dc.subject.keywordsinterventie
dc.subject.keywordseffectstudie
dc.subject.courseuuKinder- en jeugdpsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record