Now showing items 1-4 of 4

  • Differentiated Teaching in Norway 

   Ketel, Hester; Winterink, Heiltje (2007)
   This research was conducted to investigate the way Norwegian teachers deal with differentiation in the classroom. Differentiation plays a very important role in the Norwegian educational system because classes have pupils ...
  • Duiveltjes op Internet; een onderzoek naar digitaal pesten op vier middelbare scholen 

   Uenk, I. (2008)
   Een onderzoek onder vier middelbare scholen, waarbij onderzocht is in hoeverre digitaal pesten voorkomt en wat er aan gedaan wordt op de scholen. Het resultaat is een vergelijking tussen de scholen en er volgen aanbevelingen ...
  • Op weg naar kritisch democratisch burgerschap? 

   Damman, J. (2008)
   Onderzoek naar burgerschapsvorming op het Griftland college Wat zijn de wettelijke vereisten? Wat gebeurt er al? Wat is de schooleigen kijk op dit thema en wat moet er dan in het verlengde daarvan nog gebeuren?
  • The Class Rules 

   Busz, Michiel (2008)
   This study deals with judgement of rules. Hypothetical scenarios are presented to Norwegian students and their judgements of necessity, adequacy and fairness of these scenarios are analyzed. The respondents are asked ...