Now showing items 1-1 of 1

    • Het reïntegratieproces bij ISS Cleaning Services 

      Faber, G.D. (2011)
      In dit onderzoek is het reïntegratieproces bij ISS Cleaning Services onderzocht. Naar voren is gekomen dat er sprake is van een hoog verzuimpercentage (9,7% in maart 2011), dat stijgende is. Deze stijging brengt met zich ...