Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorLeseman, P.P.M.
dc.contributor.authorSlot, P.L.
dc.date.accessioned2008-10-03T17:22:00Z
dc.date.available2008-10-03
dc.date.available2008-10-03T17:22:00Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/1970
dc.description.abstractIn dit onderzoek is getracht antwoord te geven op de vraag welke overwegingen ouders hebben bij de keuze voor een voorschoolse (opvang)voorziening. Hiertoe hebben 1500 Nederlandse, 450 Marokkaanse en 450 Turkse ouders in Utrecht, met een kind onder de vier jaar, een schriftelijke vragenlijst ontvangen waarin is gevraagd naar verschillende opvattingen en overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de opvangkeuze. Bovendien hebben ouders een hypothetische keuze kunnen maken op basis van fictieve situatieschetsen van (opvang)voorzieningen. Het merendeel van de 698 voornamelijk hoogopgeleide respondenten, waarvan 603 Nederlandse ouders, had gekozen voor opvang op een kinderdagverblijf, eventueel in combinatie met een vorm van huiselijke opvang. Overwegingen die een rol speelden bij de opvangkeuze bleken te verschillen naar opleidingsniveau en etniciteit. Uit de opvattingen en overwegingen van laagopgeleide en allochtone ouders bleek een grotere voorkeur voor ontwikkelingsstimulering op een (opvang)voorziening vergeleken met de middelbaar en hoogopgeleide ouders. Echter, uit de fictieve situatieschetsen bleek dat ook middelbaar en hoogopgeleide ouders een educatieve variant van een (opvang)voorziening verkiezen boven de reguliere variant. Op deze educatieve varianten was meer begeleiding door extra goed opgeleide leidsters en werden kinderen goed voorbereid op de basisschool aan de hand van themagericht werken. Wanneer gekeken werd naar de etnische samenstelling van een (opvang)voorziening, vonden ouders culturele diversiteit onder kinderen belangrijker naarmate ouders lager opgeleid waren. Bij de keuze tussen twee identieke voorzieningen, waarbij de ene door een meerderheid Nederlandse kinderen werd bezocht en de samenstelling van de andere evenveel Nederlandse als niet-Nederlandse kinderen bevat, kozen ouders voor een voorziening met een meerderheid Nederlandse kinderen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent451599 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleKeuzes In Kinderopvang Onderzoek
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsKeuzeprocessen
dc.subject.keywordsvoorschoolse opvangvoorzieningen
dc.subject.keywordskinderopvang
dc.subject.keywordspeuterspeelzaal
dc.subject.keywordsVVE
dc.subject.keywordsintegratie
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record