Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorFrijns, T.
dc.contributor.authorSteege, A. ter
dc.date.accessioned2008-10-03T17:15:50Z
dc.date.available2008-10-03
dc.date.available2008-10-03T17:15:50Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/1949
dc.description.abstractIn dit onderzoek worden de uitkomsten beschreven van een onderzoek naar stress bij ouders van kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Het onderzoek werd uitgevoerd onder 28 ouders van kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar, die gedurende de periode van het onderzoek een MKD (Medisch Kleuterdagverblijf) bezochten in de regio Regge-Vecht van Trias Jeugdhulp. De groep ouders van kinderen met ASS werden vergeleken met andere ouders van kinderen die een MKD bezochten maar niet de diagnose ASS hebben en van wie ook niet het vermoeden bestaat dat zij deze stoornis hebben. De mate van stress en de beleving van het kindgedrag werden gemeten met de Nijmeegs Ouderlijke Stress Index (NOSI). De mate van ontvangen sociale steun werd gemeten met behulp van de Vragenlijst Opvoedingsondersteuning. De resultaten van het onderzoek laten zien dat ouders van kinderen met ASS meer stress ervaren in de opvoeding dan de vergelijkingsgroep. Daarnaast beleven zij het gedrag van het kind negatiever dan de vergelijkingsgroep. Er werd geen significant verschil gevonden qua sociale steun tussen de groepen. De mate van stress van ouders kan verklaard worden door de beleving van het gedrag van het kind. Dit verband werkt sterker voor ouders van kinderen met de diagnose of het vermoeden van ASS. De resultaten zijn beperkt geldig. De steekproef is niet a-select getrokken waardoor de resultaten alleen geldig zijn voor de ouders van de MKD’s in de regio Regge-Vecht van Trias Jeugdhulp. Daarnaast is de gebruikte steekproef klein (N=28) en is de verdeling over de groepen niet gelijk. Het is daarom raadzaam om dit onderzoek te herhalen met een grotere groep ouders. Het is niet ondenkbaar dat onder de eerder genoemde voorwaarden de mate van sociale steun wel een significante voorspeller is van stress.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent151815 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleStress bij ouders van kinderen met een stoornis in het autistische spectrum
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsStress
dc.subject.keywordsouders
dc.subject.keywordssociale steun
dc.subject.keywordskindgedrag
dc.subject.keywordsstoornis in het autistisch spectrum
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record