Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorKemps, R.
dc.contributor.advisorSiebes, R.
dc.contributor.authorNusselder, M.D.B.
dc.date.accessioned2008-10-03T17:06:53Z
dc.date.available2008-10-03
dc.date.available2008-10-03T17:06:53Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/1919
dc.description.abstractAchtergrond: Participatie in het gezins- en gemeenschapsleven is een essentieel onderdeel van het leven. Participatie heeft een positieve invloed op gezondheid en welzijn en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een individu. Doel: Het doel van dit onderzoek was om de invloed van de aanwezigheid van broertjes en zusjes en de kwaliteit van de ouder-kindinteractie op participatie in het gezins- en gemeenschapsleven van jonge kinderen met (n = 53) en zonder een fysieke beperking (n = 57) te onderzoeken. Daarnaast is onderzocht of er een verband bestaat tussen het aantal broertjes en zusjes en de kwaliteit van de ouder-kindinteractie. Methode: De Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI), Vragenlijst Participatie (PART) en Vragenlijst Demografische Gegevens zijn ingevuld door 110 ouders van kinderen met een fysieke beperking en kinderen zonder een fysieke beperking. Tevens zijn de ouders samen met hun kinderen geobserveerd in een spelsituatie. Vervolgens werden de onderzoeksvragen met univariate analyses en correlatietoetsen getoetst. Resultaten: Resultaten wezen uit dat kinderen zonder een fysieke beperking meer participeren in het gezins- en gemeenschapsleven dan kinderen met een fysieke beperking (F (1, 81) = 9.03, p < .01). De aanwezigheid van broertjes en zusjes had geen invloed op de participatie van jonge kinderen. Echter, een betere kwaliteit van ouderlijk gedrag was positief gerelateerd aan een hogere mate van participatie (r = .18, p = .04). Ouders van gezonde kinderen zonder broertjes en zusjes hadden een betere kwaliteit van ouderlijk gedrag dan ouders van gezonde kinderen met één broer of zus (F (2, 49) = 4.22, p = .02). Tot slot lieten ouders van kinderen met een beperking geen verschil in de kwaliteit van ouderlijk gedrag zien, ongeacht het aantal kinderen in een gezin. Conclusie: De resultaten doen vermoeden dat de kwaliteit van de ouder-kindinteractie in gezinnen met fysiek gezonde kinderen samenhangt met het aantal broertjes en zusjes, waarbij gezinnen met één kind een betere kwaliteit van ouder-kindinteractie hebben. Tevens heeft de kwaliteit van de ouder-kindinteractie invloed op de participatie in het gezins- en gemeenschapsleven van jonge kinderen met en zonder een fysieke beperking. Background: Participating in everyday family and community activity is an essential part of life. Participation has a positive influence on health and well-being and contributes to the development of children. Aim: The aim of this study was to investigate the influence of the presence of siblings and the quality of parent-child interaction on participation in everyday family and community activity of young children with (n = 53) and without a physical disability (n = 57). Furthermore, it was investigated whether there is a relation between the presence of siblings and the quality of the parent-child interaction. Method: The Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI), Vragenlijst Participatie (PART) and Vragenlijst Demografische Gegevens are completed by 110 parents of children with and without physical disabilities. Also, these parents were observed in a playing situation with their child. Then, the research questions were reviewed with univariate analyses and correlations. Results: Results showed that children without disabilities participate more in everyday family and community activity than children with disabilities (F (1, 81) = 9.03, p < .01). The presence of siblings had no influence on the participation of young children. However, a better quality of parent-child interaction was related to higher levels of participation (r = .18, p = .04). Parents of healthy children without siblings had a better quality of parent-child interaction than parents of healthy children with one sibling (F (2, 49) = 4.22, p = .02). Finally, parents of children with disabilities showed no differences in quality of parent-child interaction, irrespective of the number of siblings. Conclusion: Results indicate that the quality of the parent-child interaction in families with physical healthy children is related to the number of siblings; families with one child have a better quality of parent-child interaction. The quality of parent-child interaction has an influence on the participation in everyday family and community activity of young children with and without physical disabilities.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent165781 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleParticipatie van jonge kinderen met en zonder een fysieke beperking: Invloeden van broertjes en zusjes en van de ouder-kindinteractie
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsparticipatie
dc.subject.keywordsfysieke beperking
dc.subject.keywordsjonge kinderen
dc.subject.keywordsouder-kindinteractie
dc.subject.keywordssiblings
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record