Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorJansma, J.B.M.
dc.contributor.authorLeyten, M.C.
dc.date.accessioned2008-10-02T17:12:26Z
dc.date.available2008-10-02
dc.date.available2008-10-02T17:12:26Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/1872
dc.description.abstractHet doel van gesloten jeugdzorg instellingen is niet alleen het voorkomen van recidive, maar ook succesvolle integratie in de maatschappij. Recidivecijfers geven om deze reden een onvolledig beeld over hoe het een jongere vergaat na uitstroom van een gesloten jeugdzorg instelling. De mate van deze integratie wordt gezien als een bepaalde kwaliteit van leven, ofwel welzijn van een jongere. Wonen, werken en vrije tijd worden hierbij gebruikt als indicatoren, gemeten door sociale competentie. Het doel van dit pilot onderzoek is het in beeld brengen in welke mate de competenties voor succesvolle reïntegratie aanwezig zijn bij de jongeren die de O.G. Heldringstichting verlaten. In het tweede deel wordt aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek nagegaan welke problemen zich hebben voorgedaan met betrekking tot het follow-up onderzoek. Resultaten: Uit het eerste deel van de resultaten blijkt dat de helft van de jongeren (horizontaal) doorstroomt naar een vorm van jeugdhulpverlening, de andere helft is uitbehandeld en gaat naar een gezinssituatie of zelfstandig wonen. De mate van sociale competentie bij vertrek van de O.G. Heldringstichting is niet optimaal, wat enige relatie heeft met verblijfsduur, leeftijd en de aanwezigheid van een stoornis. In het tweede deel van de resultaten komt naar voren op welke problemen is gestuit met betrekking tot follow-up onderzoek. Met name de onderzoeksperiode, communicatie en de vragenlijsten hebben voor problemen en onduidelijkheden gezorgd. Discussie: De factoren die enige relatie hebben met de sociale competenties (verblijfsduur, leeftijd, aanwezigheid van een stoornis), kunnen gezien worden als een verklaring waarom sociale reïntegratie na verblijf binnen een JJI wel of niet lukt. Een follow-up onderzoek is mogelijk, mits rekening wordt gehouden met een langere onderzoeksperiode, een transparante communicatie met afstemming van de vragenlijsten op de informatie waarover de respondenten beschikken.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent295406 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleReïntegratie na verblijf in een gesloten jeugdzorg inrichting. Een pilot studie naar de mate van sociale competentie bij vertrek van de O.G. Heldringstichting en de mogelijkheden voor follow-up onderzoek
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywords(sociale) reïntegratie
dc.subject.keywordsrecidive
dc.subject.keywordssociale competentie
dc.subject.keywordswelzijn
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record