Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorNijhuis, B.
dc.contributor.advisorVolman, C.
dc.contributor.authorAlibaks, S.J.
dc.date.accessioned2008-10-01T17:21:16Z
dc.date.available2008-10-01
dc.date.available2008-10-01T17:21:16Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/1838
dc.description.abstractAchtergrond: Kinderen met een autismespectrum-stoornis (ASS) blijken vaker eetproblemen te hebben dan zich normaal ontwikkelende leeftijdsgenoten. Het is van belang deze eetproblemen systematisch in kaart te brengen. Een Nederlandstalig meetinstrument dat de aard van eetproblemen bij kinderen met ASS in kaart brengt, ontbreekt. Doel: Het vaststellen van de betrouwbaarheid en validiteit van de Nederlandse vertaling van de Amerikaanse Brief Autism Mealtime Behavior Inventory (BAMBI). Methoden: De inhoudsvaliditeit is onderzocht middels literatuuronderzoek. De begripsvaliditeit is bepaald middels Spearmans rangcorrelatie. Daarnaast is de criteriumvaliditeit bepaald aan de hand van een extern criterium (een algemene vraag over afwijkend eetgedrag ja/nee). De interne consistentie is beoordeeld aan de hand van Cronbach’s α en de interbeoordelaars-betrouwbaarheid tussen ouders en cliëntondersteuners/ leerkrachten is bepaald middels het vergelijken van de subschaalscores met een Paired-Samples T Test. Resultaten: De inhoudsvaliditeit van de BAMBI blijkt onvoldoende. De begripsvaliditeit van de ouderversie is adequaat en van de cliëntondersteuner-/leerkrachtversie minder adequaat. De criteriumvaliditeit en interne consistentie van beide versies van de BAMBI blijken adequaat. Conclusie: Hoewel een aantal psychometrische eigenschappen van zowel de ouderversie als de cliëntondersteuner-/leerkrachtversie van de BAMBI adequaat is, betreft het onderzoek een explorerend onderzoek in een kleine populatie. Voordat de BAMBI valide en betrouwbaar toegepast kan worden in de praktijk, verdient het aanbeveling om in toekomstig onderzoek onder andere de inhoudsvaliditeit te verhogen door bijvoorbeeld meer relevante items met betrekking tot ASS en eetproblemen in de BAMBI op te nemen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent233283 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleValiditeit en betrouwbaarheid van de Nederlandse versie van de BAMBI (Brief Autism Mealtime Behavior Inventory)
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsAutisme
dc.subject.keywordseetproblemen
dc.subject.keywordsvragenlijst
dc.subject.keywordsvaliditeit
dc.subject.keywordsbetrouwbaarheid
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record