Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorNijhuis, B.G.J.
dc.contributor.advisorDouma, J.C.H.
dc.contributor.authorSnoeren, F.M.M.
dc.date.accessioned2008-10-01T17:19:56Z
dc.date.available2008-10-01
dc.date.available2008-10-01T17:19:56Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/1837
dc.description.abstractAchtergrond: Zelfbepaling heeft betrekking op keuze, controle en vrijheid. In het dagelijks leven ontbreekt het jongeren met een verstandelijk beperking en/of leerproblemen aan vaardigheden met betrekking hiertoe. In Nederland zijn er geen instrumenten beschikbaar die zelfbepaling bij deze doelgroep meten en kwaliteiten en zwakheden in beeld brengen ten behoeve van interventie. Doel: Het valideren van de Nederlandse vertaling van de Arc’s Self-Determination Scale (4 subschalen: Autonomie, Zelfregulatie, Psychologische Zelfstandigheid en Zelfrealisatie), voor toepassing op Nederlandse scholen voor jongeren met een verstandelijke beperking en/of leerproblemen. Methode: 211 jongeren (14-19 jaar) op VSO scholen hebben de vertaalde versie van de Arc’s Self-Determination Scale ingevuld. Eerst heeft een literatuurstudie plaatsgevonden om de inhoudsvaliditeit te bepalen. Vervolgens zijn de data geanalyseerd op 3 manieren: (1) de Cronbach’s alpha is berekend om interne betrouwbaarheid te bepalen, (2) de test-hertestbetrouwbaarheid is bekeken aan de hand van Pearson correlaties, en (3) een ‘confirmative factor analysis (CFA) is gebruikt om de begripsvaliditeit te onderzoeken. Resultaten: Er is sprake van een goede inhoudsvaliditeit en voldoende interne betrouwbaarheid. De test-hertestbetrouwbaarheid was ‘goed’ voor Psychologische Zelfstandigheid en Zelfrealisatie en ‘onvoldoende’ voor Autonomie en Zelfregulatie. De factorstructuren komen overeen voor Zelrealisatie, maar niet voor Autonomie en Psychologische Zelfstandigheid. Conclusie: De zelfbepalingvragenlijst is voldoende betrouwbaar en valide gebleken. Echter de test-hertestbetrouwbaarheid zou nader onderzocht moeten worden
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent275111 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleThe Arc’s Self-Determination Scale: Validatie van de Nederlandse vertaling
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsZelfbepaling
dc.subject.keywordsAutonomie
dc.subject.keywordsZelfregulatie
dc.subject.keywordsPsychologische Zelfstandigheid
dc.subject.keywordsZelfrealisatie
dc.subject.keywordsValidatie
dc.subject.keywordsBetrouwbaarheid
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record