Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorHamers, J.H.M.
dc.contributor.authorBesten, E.Z. den
dc.date.accessioned2008-10-01T17:10:26Z
dc.date.available2008-10-01
dc.date.available2008-10-01T17:10:26Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/1825
dc.description.abstractAchtergrond:Het beginnen met formeel leren in groep 3 is een kritieke periode in de schoolloopbaan van een kind. Dit onderzoek richt zich op schakelklassen (gr. 3 en 4) die door een basisschool zijn opgestart ter vervanging van kleuterverlenging. Methode:Testresultaten uit het LOVS van 14 kinderen uit groep 3 worden vergeleken met 13 kinderen uit groep 3 na kleuterverlenging. Ook resultaten van 13 kinderen uit groep 4 worden gelegd naast de resultaten van 13 kinderen uit groep 4 met kleuterverlenging. Voor deze beide groepen werd eveneens een vergelijking gemaakt in termen van de leerkracht-leerlingrelatie en werktempo/werkhoeveelheid van de leerkracht. Ook werd een teamvragenlijst ontwikkeld naar de beleving van de leerkrachten op de betreffende school. De resultaten aan het eind van het jaar (E-afname) van de parallelklassen (19 en 24 leerlingen) worden vergeleken met at random geselecteerde resultaten van leerlingen (19 en 24 leerlingen) in de voorafgaande situatie (kinderen met en zonder extra zorgbehoefte bij elkaar in de klas). Resultaten:Uitgevoerde AN(C)OVA’s en t-toetsen laten zien dat zowel de schakelklassen als parallelklassen goede resultaten behalen op het gebied van technisch lezen. Op sommige toetsen op het gebied van Rekenen-Wiskunde, Spelling en Begrijpend lezen laten de controlegroepen betere resultaten zien. Van deze drie toetsen zijn echter verschillende versies in het onderzoek gebruikt, waardoor niet is vast te stellen of dit door het prestatieniveau wordt veroorzaakt. Conclusie: Zowel de aangegeven werkhoeveelheid als de uitkomsten van de teamvragenlijst geven aan dat er voldoende zorg voor de parallelklasen moet zijn, maar het beeld is voorzichtig optimistisch. Vervolgonderzoek waarbij de 3 toetsen wel gelijkgesteld zijn en de leerlingbeleving aan bod komt is aan te bevelen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent374082 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleIn de juiste versnelling –Schakelklassen op O.B.S. ‘Het Mozaïek’, Leerdam-
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsSchakelklas
dc.subject.keywordsKleuterverlenging
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record