Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorHamers, JHM
dc.contributor.authorBok, J.G.C.
dc.date.accessioned2008-10-01T17:03:47Z
dc.date.available2008-10-01
dc.date.available2008-10-01T17:03:47Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/1816
dc.description.abstractIn dit onderzoek is nagegaan op welke manier spellingzwakke kinderen effectief behandeld kunnen worden. Daarbij stond het dubbelkanaalmodel van Kleijnen (1997) centraal. Dit model gaat er vanuit dat kinderen op het gebied van spelling óf woordbeeldgericht óf spellingregelgericht zijn. Als hypothese is gesteld dat het effectief is om met een behandeling aan te sluiten bij de sterkste kant van het kind. Er zijn 16 kinderen uit groep 5 van het regulier basisonderwijs geselecteerd. Twee kinderen met een sterker abstract redeneringsvermogen zijn aan elkaar gekoppeld en hebben een verschillende behandeling gekregen; het ene kind een woordbeeldbehandeling en het andere kind een regelstrategiebehandeling. Het visueel geheugen is gemeten aan de hand van de subtest Geheugenspan van de RAKIT en het abstract redeneervermogen door middel van de subtest Overeenkomsten van de WISC. Uit de resultaten blijkt het verschil tussen de scores op de tussenmeting bij beide behandelingen niet significant; U(4,4) = 5.5 ; p = .454. Hetzelfde geldt voor het verschil tussen de scores op de nameting; U(4,4) = 3.0 ; p = .096. Geconcludeerd kan worden dat kinderen met een sterker abstract redeneervermogen zowel van een regelstrategiebehandeling als van een woordbeeldbehandeling profiteren. Bij beide behandelingen gaan de gemiddelde scores op de metingen omhoog. De gemiddelde scores bij de woordbeeldbehandeling zijn op beide metingen hoger dan de scores bij de regelstrategiebehandeling. Deze verschillen blijken niet significant.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent42496 bytes
dc.format.mimetypeapplication/msword
dc.language.isonl
dc.titleEffectief behandelen van spellingzwakke kinderen
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsspelling
dc.subject.keywordsabstract redeneervermogen
dc.subject.keywordsvisueel geheugen
dc.subject.keywordsstrategieën
dc.subject.keywordszwakke spellers
dc.subject.keywordsspellingvaardigheid
dc.subject.keywordsregelstrategie
dc.subject.keywordsspellinginstructie
dc.subject.keywordswoordbeeldstrategie
dc.subject.keywordsvisuele inprenting
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record