Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBergh, Huub van den
dc.contributor.advisorEvers-Vermeul, Jacqueline
dc.contributor.authorHaas, Tessa de
dc.date.accessioned2008-11-28T10:01:49Z
dc.date.available2008-11-28T10:01:49Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/1716
dc.description.abstractOngeveer een kwart van de deelnemers op mbo-niveau 4 stroomt na het afronden van hun opleiding door naar het hbo. De Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (2008) stelt dat havoleerlingen en mbo-deelnemers op niveau 4 een gelijk leesniveau Nederlands moeten beheersen. In dit onderzoek is aan de hand van acht toetsen nagegaan in hoeverre er een verschil bestaat tussen de leesvaardigheid van deze twee groepen. Daarnaast is gekeken naar het leesvaardigheidsniveau van mbo-deelnemers op niveau 3. Ook wordt de score op de toetsen vergeleken met de score van vmbo-leerlingen op dezelfde vragen. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat havoleerlingen het hoogste scoren, gevolgd door mbo-deelnemers op niveau 4 en vervolgens de deelnemers op niveau 3. Mbo-deelnemers op niveau 3 scoren op de meeste vragen slechter dan vmbo-leerlingen en deelnemers op niveau 4 scoren de meeste vragen slechter of gelijk aan leerlingen van het vmbo. Bij havoleerlingen wordt in de meeste gevallen geen verschil gevonden met de vmbo-leerlingen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isonl
dc.titleLeesvaardigheid havo en mbo vergeleken. Empirisch onderzoek naar de leesvaardigheid van havo 4 en mbo-deelnemers op niveau 4
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsleesvaardigheid
dc.subject.keywordsmbo
dc.subject.keywordshavo
dc.subject.courseuuCommunicatiestudies


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record