Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorEvers-Vermeul, Jacqueline
dc.contributor.authorStroo, Jolien
dc.date.accessioned2009-01-07T14:10:19Z
dc.date.available2009-01-07T14:10:19Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/10601
dc.description.abstractBegrijpend lezen kan men omschrijven als het achterhalen van de betekenis of bedoeling van schriftelijke informatie, iets wat in het dagelijks leven voortdurend terugkeert. Goed kunnen lezen is in onze maatschappij dan ook van enorm belang. Lezen is echter niet voor iedereen even makkelijk, terwijl iedereen teksten zou moeten kunnen leren begrijpen. Uit meerdere studies blijkt dat er verschillende middelen bestaan die leerlingen een helpende hand kunnen bieden bij het aanleren van begrijpend lezen. In dit afstudeerproject worden drie van deze middelen onderzocht: 1. het aanbieden van audio-ondersteuning, 2. het schrijven op een lager technisch leesniveau, 3. het vooraf aanleren van moeilijke woorden, in de vorm van zogenoemde woordenschatwoorden. Dit afstudeerproject is uitgevoerd in opdracht van Uitgeverij Zwijsen in Tilburg. Op dit moment is Zwijsen druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe methode voor begrijpend lezen, Lezen in Beeld. In dit afstudeerproject is een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de methode. Allereerst is in een experiment onderzocht of kinderen een toets begrijpend lezen beter maken als zij hierbij audio-ondersteuning krijgen of de tekst op een lager technisch leesniveau krijgen aangeboden. Uit de resultaten blijkt dat het geven van audio-ondersteuning zinvol is, de versie met audio-ondersteuning wordt door alle categorieën lezers significant beter gemaakt dan de versie zonder audio-ondersteuning. Audio-ondersteuning heeft ook een positief effect op tekstwaardering. Verwacht werd ook dat het verlagen van de technische leesbaarheid van de tekst een positief effect zou hebben op het tekstbegrip, uit de resultaten van het experiment blijkt echter dat bij tekst 1 geen enkel effect van de verlaging zichtbaar is en dat deze bij tekst 2 juist averechts werkt. De tekst die geschreven is op een lager technisch leesniveau wordt níet beter gemaakt dan een tekst op een hoger niveau. Ook bij de waarderingsvragen heeft het verlagen van het leesniveau in beide teksten geen effect op de tekstwaardering. Ten slotte is geen gecombineerd effect aangetroffen van de hulpmiddelen audio-ondersteuning en het verlagen van het technisch leesniveau. Zoals was te verwachten maakt de groep sterke lezers de teksten significant beter dan de groep gemiddelde en zwakke lezers. Daarnaast zijn een aantal tekstmetingen verricht op conceptteksten voor de nieuwe methode, waarbij het vooraf aanleren van moeilijke woorden door het aanbieden van zogenoemde woordenschatwoorden wordt onderzocht. In metingen met behulp van P-CLIB is nagegaan of het benoemen van woordenschatwoorden als hoogfrequente woorden effect heeft op het leesniveau van de tekst. Uit de resultaten blijkt dat dit inderdaad effect heeft op het technische leesniveau van de tekst. Het CLIB- en AVI-niveau van de teksten is significant lager als woordenschatwoorden gemarkeerd zijn als hoogfrequente woorden dan wanneer dit niet gebeurt.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isonl
dc.titleIk begrijp deze tekst slecht/een beetje/goed. Audio-ondersteuning, een lager technisch leesniveau en woordenschatwoorden als hulpmiddelen bij begrijpend lezen
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsbegrijpend lezen
dc.subject.keywordstechnisch leesniveau
dc.subject.keywordsaudio-ondersteuning
dc.subject.keywordswoordenschat
dc.subject.courseuuCommunicatiestudies


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record