Now showing items 1-20 of 25

  • alle smoezen zijn al verzonnen 

   Klompen, L.; Steensel, L. van; Laasri, A. (2009)
  • Begeleiding van beginnend docenten 

   Moors, Willy (2007)
   Beginnend docenten blijken veel steun te hebben aan begeleiding in de vorm van intervisie of coaching. In dit onderzoek is de behoefte aan begeleiding bij beginnend docenten geïnventariseerd. Met name zij-instromers en ...
  • Camerasurveillance in de klas 

   Bos, Rogier; Jansen, Erik; Spoor, Wouter; Rutten, Wim (2010)
   Het handhaven van de orde in de klas is een belangrijk onderdeel van de praktijk van docent. Het is vermoedelijk niet overdreven om te stellen dat 20% tot 60% van alle uitingen van docenten in de klas daarop gericht zijn. ...
  • Checklist voor beginnende docenten om te kijken of een praktische opdracht geschikt is voor gebruik op eigen school 

   IJdema, H.; Boer, F. de; Hanenburg, I.; Vrij, M. de; Rolloos, A. (2009)
   Biologie is een vak waarbij Praktische Opdrachten (PO’s) een belangrijke rol spelen. Voor beginnende docenten is het vaak lastig om bij een nieuwe practicumhandleiding meteen te zien of de PO te gebruiken is op de eigen ...
  • Computer examen: gaat biologie meedoen? 

   Vugt, A. van (2008)
   Een onderzoek naar het invoeren van compex op havo/vwo
  • De rol van genen bij de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel 

   Berg, A.J. van de (2007)
   Gentherapie, genetische modificatie en stamcelonderzoek: een beetje krant of actualiteitenprogramma brengt regelmatig nieuws op het gebied van genomics, genetica, eiwitsynthese en embryonale ontwikkeling. Om deze actuele ...
  • De toets: een “oude nieuwe” techniek om rekening te houden met sterktes en zwaktes van bepaalde leerlingen 

   Kuile, C. ter (2008)
   Via slim gebruik van bestaande beoordelingscijfers, heeft een docent een kant en klaar instrument om zwakke en sterke leerlingen te onderscheiden, voor een onderwerp behandeld zal worden. In dit artikel is de mogelijkheid ...
  • Digitale schoolborden in het voortgezet onderwijs: doelloos!? 

   Klok, Bernhard; Bruining, Sietske; Greeff-Terlunen, Judith de; Leede-Kunst, Femke de (2009)
   Door talloze ICT innovaties is er sinds enkele jaren een nieuwe concurrent ontstaan voor het (krijt)bord: het digitale schoolbord. In dit praktijkgericht onderzoek staat de hoofdvraag centraal of er overeenstemming is ...
  • ‘Ecologie op posterformaat’: Een praktijk gericht onderzoek naar samenwerkend leren en motivatie in 5 vwo 

   Kil, Andrea (2008)
   Eén van de uitdagingen waarmee docenten te maken krijgen in de klas is het gemotiveerd houden van de leerling om te werken en te leren.Het leren en maken van vragen uit het boek wordt vaak als saai ervaren. Zeker aan het ...
  • Erfelijkheid en Evolutie in een elektronische leeromgeving 

   Munniksma, K. (2007)
   In dit artikel staat het onderzoeksproces centraal omtrent het ontwerpen van een lessenserie voor de onderwerpen 'Erfelijkheid en Evolutie' in het biologieonderwijs. Het gebruik van een elektronische leeromgeving is bij ...
  • Job Satisfaction Vs. Teacher Ownership: How To Keep Your Teachers Satisfied 

   Boer, Anne de; Benneker, Ilona; Heesbeen, Tessa (2008)
   This research aimes to investigate if there is a relation between perceived teacher ownership and job satisfaction and if factors including age, gender, subject, experience and type of school play a role. Teachers at three ...
  • KWC Kernteams PGO 

   Bijker, Wiebe (2007)
   Invoering van schoolteams in het voortgezet onderwijs wordt door schoolleidingen als belangrijke bijdrage gezien aan de verbetering van het onderwijs. Al te vaak echter is niet het onderwijs uitgangspunt maar de schoolorganisatie ...
  • Lesmodule Teken en de ziekte van Lyme 

   Davis, A.; Brinkerink, A. (2007)
   Tijdens onze lerarenopleiding ontwikkelden wij een lesmodule die te gebruiken is als vervanging voor het hoofdtstuk Ecologie. Volgens de concept-context methode zijn alle begrippen gelinkt aan een onderwerp, namelijk 'teken'.
  • Luisterend leren 

   Houwelingen, Gerwin van; Langerwerf, Karen (2008)
   In dit essay is gekeken of een bovenbouw HAVO/VWO leerling met een bepaalde leerstijl een voorkeur vertoonde voor auditieve en/of een visuele verwerking van informatie. Ook de mening van leerlingen rondom het zelf-studeren ...
  • Mind the gap, vaardigheidsproblemen bij de overgang van 3 naar 4 VWO 

   Pelt, Victorine van (2007)
   Studiehuis en Tweede Fase-onderwijs vragen nieuwe vaardigheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Vooral bij de overgang van onderbouw naar bovenbouw laten leerlingen deze vaardigheden onvoldoende zien. Docenten ...
  • Motiverende docentgedragingen tijdens het nabespreken van proefwerken 

   Wiegeraad, Jeroen; Morssinkhof, Roy; Weening, Riechard (2008)
   Wij onderzochten welke docentgedragingen tijdens het nabespreken van een proefwerk een positieve invloed hebben op de motivatie van HAVO en VWO leerlingen. De resultaten zijn concreet en daardoor direct toepasbaar in de praktijk.
  • Nascholing NME bij docenten Voortgezet Onderwijs - wat vraagt de praktijk? 

   Broekmeyer, M.E.A. (2009)
   Een quick-scan naar de behoefte aan nascholing bij docenten biologie, ANW en aardrijkskunde binnen het VO. Op grond van literatuurstudie en kwalitatieve enquete in 2009. Aanleiding is nieuwe nota NME Kiezen, leren en meedoen ...
  • Reclame in schoolboeken? 

   Bergen, Remy van; Kok, Rogier M.; Nabuurs, Harriët P.J.M.; Zaal, Arjan (2008)
   Zoals onlangs in het nieuws is verschenen ligt er een plan van het huidige kabinet schoolboeken gratis door de scholen te laten verstrekken. Hiervoor zouden de scholen dan een subsidie krijgen, maar uit onderzoek is al ...
  • Science: een betekenisvolle context voor biologie? 

   Sluman, E.; Lunenburg, I.; Buschman, A. (2009)
   In de bovenbouw van het biologieonderwijs wordt er binnenkort een nieuwe didactiek ingevoerd: de concept-contextmethode. Hierbij worden de concepten van de te leren stof ingeleid aan de hand van een context. Later dienen ...